החורבה תהליך הבניה "זה החל בשבועות – מהמנהג לקשט את בתי הכנסת בירק חי ובפרחים, זכר למתן תורה על הר סיני, וכפי שמספר המדרש שכאשר ירדה השכינה על הר סיני באש. היא לא שרפה את הכול, אלא אדרבה, החייתה את ההר וכולו התכסה בירק, דשא ופרחים". כך פותח פנחס לחיאני את סיפורו. "בהיותי נער הייתי…

המשך קריאה