מיקום הפרויקט: רחובות

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימה