מיקום הפרויקט: בני ברק

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משלים