תיאור התמונה תיאור התמונה תיאור התמונה

תיאור התמונה תיאור התמונה תיאור התמונה

ארון קודש בבית הכנסת

ארון קודש בבית הכנסתמיקום הפרויקט: פתח תקווה

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהארונות ספריםריהוט משלים