מיקום הפרויקט: חפץ חיים

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהארונות ספריםריהוט משלים