מיקום הפרויקט: נתיבות

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משלים