מיקום הפרויקט: מושב צרופה

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשריהוט משלים