מיקום הפרויקט: נתניה

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהריהוט משלים