מיקום הפרויקט: בית שמש

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משלים