מיקום הפרויקט: Herzliya

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימה