מיקום הפרויקט: מודעין עילית

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהריהוט משלים