מיקום הפרויקט: פראג צ'כיה

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משלים