מיקום הפרויקט: נתניה

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משלים