מיקום הפרויקט: ירושלים

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהריהוט משלים