מיקום הפרויקט: באר שבע

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהריהוט משלים