מיקום הפרויקט: ראשון לציון

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשארונות ספריםריהוט משלים