מיקום הפרויקט: באר גנים

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משלים