מיקום הפרויקט: תל אביב

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משליםעמוד חזן