מיקום הפרויקט: ראשון לציון

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםריהוט משלים