מיקום הפרויקט: חריש

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משלים