מיקום הפרויקט: רכסים

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהארונות ספריםריהוט משלים