מיקום הפרויקט: בני ברק

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהריהוט משלים