מיקום הפרויקט: ניצן

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהריהוט משלים