מיקום הפרויקט: נופית

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משלים