מיקום הפרויקט: אשדוד

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםריהוט משלים