מיקום הפרויקט: ירושלים

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהספסליםארונות ספריםריהוט משלים