מיקום הפרויקט: שדי תרומות

ביצענו בפרויקט:

ארון קודש