מיקום הפרויקט: מבשרת ציון

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהריהוט משלים