מיקום הפרויקט: יבנה

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהריהוט משלים