מיקום הפרויקט: אלעד

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהארונות ספריםריהוט משלים