מיקום הפרויקט: רעננה

ביצענו בפרויקט:

ארון קודשבימהארונות ספריםריהוט משלים